Tüzel Üyelik | Kurumsal

Kimler Üye Olabilir?

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan orman endüstrisinde faaliyette bulunan;

 • Gerçek kişi işletmelerde işletme sahibi,
 • Adi ortaklıklar,
 • Tüzel kişi firmalar,
 • Adi ortaklıklarda fiil ehliyetine sahip ortaklar,
 • Tüzel kişi işletmelerde çalışan fiil ehliyetine sahip yöneticiler ve şirket ortakları Orman Endüstri Mühendisleri Derneği’ne üye olabilir.

Derneğimize üye olacak gerçek ve tüzel kişi işletmelerin;

 • Tüzel kişi işletmeler ile şahıs firmaları ve adi ortaklıkların, Sanayi Odası veya Ticaret Odası’na kayıtlı üye olmaları,
 • Gerçek kişilerin süreli veya süresiz hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamaları,
 • Yabancı uyruklu gerçek kişi üye adaylarının, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları,
 • Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin dernek tüzüğünde belirlenmiş olan giriş aidat ve kayıt ücretini derneğin banka hesabına yatırması gereklidir. (Üyelik kaydı kabul edilmediği takdirde bu tutar geri iade edilecektir.)

Nasıl Üye Olabilir?

Tüzel üyelikler için gerekli evrak ve işlemler derneğe üye olmak isteğinizi ve dernekte firmanızı kimin temsil edeceğini belirten yönetim kurulu veya ortaklar kurulu tarafından alınmış karar örneği veya bu konuda imza yetkilisi tarafından yazılmış bir üyelik başvurusu ile imza sirküleri, Tüzel üyelik başvuru formu (Ek-2), tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin fotoğrafı ve nüfus cüzdanını içeren evrakları info@oremder.org adresine e-mail olarak gönderir.

Şahsi üyelikler için gerekli evrak ve işlemler;
Tüzel üyelik başvuru formu (Ek-2), fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve banka dekontunu içeren evrakları info@oremder.org adresine e-mail olarak gönderir.


Tüzel Üyelik Hakkında

 • Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için müracaat eden gerçek ve tüzel kişi adaylar hakkında en geç 15 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp duyurmak zorundadır. Başvurusu ret edilen kişiye ret nedeni bildirilmez. Üye kabulü veya reddinin nihai merci Yönetim Kurulu’dur. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
 • Yönetim Kurulu isterse bu üyelerden giriş bağışı ve yıllık olarak da asil üyelerin ödedikleri aidat miktarı tutarında bağış alabilir.
 • Fahri üyelerin kaydı ayrı bir yerde tutulur. Derneğe onursal üye kaydı Genel Kurul kararı ile alınır. Fahri ve onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur.
 • Adi ortaklıklarda en fazla iki kişi, şahsi firmalarda ise firma sahibi üye olabilir.
 • Tüzel kişi olarak üye olmuş firmalardan, firmada çalışan yöneticiler veya şirket ortakları gerçek kişi olarak ayrıca üye olabilir. Bu tür üyeliklerde firmayı temsile yetkili kişi üye olacak gerçek kişiyi belirleyip yazılı olarak derneğe bildirir. Bu üyelik bir kişi ile sınırlıdır.
 • Tüzel kişi firmalar tüzel kişi olarak derneğe üye olmayacaklar ise bu firmalardan en fazla iki kişi derneğe üye olabilir. Tüzel kişi firmalarda, adi ortaklıklarda ve şahıs firmalarında gerçek kişi olarak üye olanlar sektör firmalarda işyeri değiştirdiklerinde veya başka bir firmada ortak veya işletme sahibi olduklarında üye adet sınırları içinde kalmak ve bulundukları firmadan üye olacağını belirten yazıyı, kendi yazılı müracaatlarına ekleyerek derneğe vermek kaydıyla tekrar giriş aidatı ödemeden gerçek kişi üyeliklerini devam ettirebilirler.