Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisi kimdir ? 

Ormandan ana ürün olarak elde edilen odun ve odun dışı orman ürünlerini işleyerek kullanılabilir yarı mamül ve mamül (levha ürünleri, mobilya, doğrama, kereste, parke, kağıt vb.) ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, imalat, tasarım, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren teknik personeldir.

Kısaca; orman ürünleri endüstrisinin yer aldığı her alanında çalışabilen mühendistir.


Çalışma alanları ;

Orman Endüstri Mühendisleri Kereste, kaplama, kontrplak, odun esaslı kompozit ürünler, kağıt hamuru gibi daha çok ara ürün üreten, ya da parke, lambri, mobilya, kapı ve pencere doğrama, kağıt vb. nihai ürün üreten kuruluşlarda hammadde temini ve üretimden, pazarlama ve satışa kadar değişik birimlerde görev almaktadırlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, TSE gibi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Kamu istihdamı oranı oldukça düşük olup asıl iş sahalarını çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları oluşturmaktadır. İşverenler küçük ölçekli firmalardan uluslararası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hemen hemen her şehirde bulunmaktadır.


Eğitimin süresi ve içeriği ;

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. İlk sene matematik, fizik, kimya gibi temel dersler ikinci sınıfta bir mühendislik malzemesi olan ahşap ile ilgili temel dersler olan fiziksel ve mekanik ağaç teknolojisi, odun anatomisi, orman ürünleri kimyası vb., üçüncü sınıfta orman endüstrisini temsil eden endüstrilere ait dersler olan kereste ve kurutma endüstrisi, tabakalı-lif-yonga levha endüstrisi, mobilya endüstrisi, kağıt üretim teknolojisi vb., son sınıfta ise işletme dersleri olan finans, muhasebe, ekonomi, fabrika ve üretim planlama vb. dersler verilmektedir. Ders programları ve içerikleri üniversitelere göre farklılık gösterebilmektedir.


Orman Endüstri Mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var?

 • Bursa Teknik Üniversitesi
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bölümün amaçları nelerdir ? 

 • Orman endüstri mühendisliği alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer geliştirmelerini,
 • Masif ahşap, ahşap esaslı levha ve kompozit, mobilya ve dekorasyon, selüloz ve kağıt, odun dışı orman ürünleri endüstrileri gibi ormana dayalı sektörlerde tasarım, üretim, Ar-Ge, kalite kontrol ve planlama, pazarlama gibi işletmecilik faaliyetlerini yerine getirerek değer yaratmalarını, alanındaki yeni teknolojileri, ulusal ve uluslararası standartları takip ederek ve bunları uygulayarak çalıştığı kuruluşların rekabet gücünü artırmalarını,
 • Sanayi-üniversite işbirliği ve yatırım projelerinde görev alarak, işletme yöneticiliğinde tercih edilerek ve ilgili kurumlarda orman endüstri mühendisi istihdamına katkı sağlayarak meslek yaşamlarında lider rol üstlenmelerini,
 • Orman endüstri mühendisliği disiplini yanında inşaat, mimarlık, kimya, çevre, enerji, malzeme, işletmecilik ve ormancılık gibi ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda bulunabilmelerini amaçlamaktadır.

Bölümün öğrenme çıktıları nelerdir ?

 • Orman endüstri mühendisliği ile ilişkili problemlerin çözümünde gerekli matematik ve istatistik dahil diğer temel bilimleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olabilme
 • Odun hammaddesinin rasyonel kullanılması için orman ürünleri sektöründe çağdaş bilgilerin uygulanmasını sağlama
 • Azalan orman kaynaklarının gün geçtikçe artan talebi rasyonel karşılayabilmesi için odun hammaddesini en az zaiyatla işlenmesini ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlama
 • Kullanım ömrünü uzatacak teknolojilerin üretilmesini, uygulanmasını ve bu teknolojilerin geliştirilmesini sağlama
 • Orman endüstri fabrika ve işletmelerinin planlanması ve uygun üretim ve faydalanma yöntemleri dikkate alınarak çok amaçlı yönetilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olabilme
 • Orman endüstri ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek, uluslararası katılımlı ortak çalışmalarda rol alabilmek ve ülke endüstrisini uluslararası platformlarda temsil edebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olabilme
 • Orman endüstri ile ilgili çalışmalarda katılımcı yaklaşım sergileyebilme, ekip çalışması yapabilme, gerektiğinde bağımsız davranarak inisiyatif kullanabilme ve etkin iletişim becerisine sahip olabilme

İ.Ü ve K.T.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri MÜDEK tarafından akredite edildi.

İstanbul Ünivarsitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün MÜDEK tarafından akreditasyon süresinin 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 01 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan akreditasyon süresi 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün uygulamakta olduğu öğretim programının uluslar arası kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu, MÜDEK tarafından 01.05.2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile akredite edilmiştir.

 

MÜDEK Nedir?

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), 2002 yılından bu yana Türkiye’deki Mühendislik Fakültelerinde sürdürülen eğitim-öğretim çalışmalarının kalite standartlarını değerlendiren ve bu kapsamda bölümlere uluslararası geçerliliği olan EUR-ACE etiketi verme yetkisine sahip bir akreditasyon ajansıdır. MÜDEK, European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) Avrupa’da akreditasyon verme hakkına sahip 10 ajanstan biridir. MÜDEK, akreditasyon süreçlerini takip ettiği fakültelere ziyaretler gerçekleştirerek belirlenmiş bir çok kriter çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler sonunda bölümleri belli süreler için akredite etmektedir.