8 Aralık 2019 tarihinde derneğimiz tarafından İstanbul Maslak Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen istişare programımıza İstanbul Orman Fidanlık Müdürü Nejdet Balcı, İstanbul Orman İşletme Müdürü Veli Altuntaş, İÜC Öğretim Üyesi Hüseyin Akkılıç, Oremder yönetim kurulu üyeleri ve değerli meslektaşlarımız yer aldı.

 • OEM Sorun ve çözümlerine yönelik Aralık 2018’de yapılan çalıştay değerlendirildi,
 • 5531 sayılı kanundaki haklarımızın uygulanması ve denetimi değerlendi,
 • Özel sektörde yer alan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü,
 • Mesleki yeterlilik ve kişisel gelişim konusunda eğitim olanakları değerlendirildi,
 • Herhangi bir siyasi veya etnik yapı gözetmeksizin mesleki birlik vurgulandı.

Orman Mühendisleri Odası adına Sn. Nejdet Balcı mesleğimiz adına yapılan çalışmaları ve planlamaları aktardı.

 • Kamuda orman endüstri mühendisi istihdamı,
 • Hizmet alımları,
 • Dikili satış sözleşmesi ve protokolleri
 • OEM’lerin SMM belgesi ve yetki kapsamı,
 • Ahşabın kullandığı sektörlerdeki mesleki hak ve yetkilerimiz,
 • Meslektaşlarımıza oda bünyesinde aktif görevler verilmesi,
 • Rixos vb. haklar,
 • Oda ile anlaşmalı kurumlardan yararlanma,
 • Mesleki eğitimler, konferans ve seminerler,
 • Üniversite, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarında temsilcierin belirlenmesi,
 • MÜDEK sürecinin daha etkili ve aktif hale getirilmesi,
 • İhtiyaç sahiplerine burs sağlanması

Mesleğimizin hak ettiği yere ulaşması için gösterilen tüm çalışma ve çabaların muvaffak olmasını temenni ederiz. Genel Başkan Hasan Türkyılmaz ve tüm oda yönetimine mesleki sorunlarımıza çözüm yolu aradıkları için tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.

Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz…