Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye’de ilk kez açılan Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul etmeye hazır.

Türkiye’de ilk olarak BTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programının disiplinlerarası olarak tasarlandığı bildirildi. Kent Ormancılığı programına Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunlarından 2015-2016 Güz Döneminde öğrenci kabulüne başlanacağı açıklandı.

Kent ormancılığı konusunda yüksek lisans eğitimi verecek olan program kapsamında, güncel kent ormancılığı araştırma ve uygulama konularının teorik ve pratik öğretimi üzerinde ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirilecek. Kent Ormancılığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, akademik araştırmalar, uygulamaya dönük çalışmalar ve kent ormancılığı konusunda uzmanlar yetiştirmek programın başlıca hedefleri olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı hakkında yaptığı açıklamada, programın Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Programın kentiçi ve yakın çevresinde doğal olarak bulunan veya yapay olarak tesis edilmiş ağaç, ağaç grupları ve orman alanlarının, kamu yararına uygun olarak planlama, tasarım, tesis, koruma ve yönetim işlemleri ile ilgilenen displinlerarası konuları kapsadığına da vurgu yapan Prof. Dr. Yılmaz, bu konu üzerine çalışan meslek gruplarına, yerel yönetim çalışanlarına, fidan üreticilerine ve ilgili özel sektör mensuplarına eğitim vermeyi amaçlayan bir program olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de nüfusun yaklaşık % 80’inin şehirlerde yaşamakta olduğunu ifade ederek devam ettiği açıklamasında Prof. Dr. Mustafa Yılmaz şunları söyledi: “Kentlerdeki hızlı nüfus artışı ile beraber barınma ve çevre sorunları, öne çıkan problemler olagelmiştir. Kentlerdeki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime paralel olarak ormanlardan beklentiler çeşitlenmiştir. Kent içi ve yakınındaki ormanlardan ve ağaçlardan rekreasyonel kullanım, estetik, dinlenme gibi işlevler bu beklentilerin başında gelmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren kent ormancılığı konusu ülkemizde çeşitli toplantı ve yayınlara konu olmuştur. Diğer yandan, Orman Genel Müdürlüğü “Her İlde Bir Kent Ormanı” projesini 2004 yılından itibaren uygulamaya başlamıştır. Kent ormancılığı konuları yerel yönetimlerin de en önemli hizmet alanlarından biri olup, oldukça maliyetli faaliyetleri kapsamaktadır”.

“Kent ormancılığı programları gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır bulunmakla beraber, Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı ülkemizde bu adla açılan ilk akademik programdır. Kent ormancılığı çalışmalarının Dünya’da gelmiş olduğu seviye ve ülkemizdeki talepler dikkate alındığında Türkiye’de böyle bir programa ihtiyaç olduğu açıktır. Ülkemizin bu önemli ihtiyacına katkıda bulunmak üzere disiplinlerarası ortak program ile bilimsel çalışmaların ilk olarak üniversitemizde başlatılması da önemlidir” dedi.

Bursa’nın, orman varlığı bakımından zengin illerden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Yılmaz, çok sayıda odunsu türün bulunduğu ilde, biyolojik çeşitliliğin de oldukça zengin olduğunu ifade etti. Bursa ve çevresinde en az 4-5 bin yıldan beri yerleşim alanlarının bulunduğu ve derin bir kent kültürünün oluştuğunu kaydettiği açıklamasını “Günümüzde kent ormancılığı olarak tanımlanan faaliyetler, tarihi süreçte Bursa’da geleneksel olarak uygulanmış ve yaşanmıştır. Bursa tarihi geçmişi, ileri sanayisi ve gelişmiş kent kültürü ile ülkemizde Kent Ormancılığı çalışmalarına akademik ve uygulama bakımından en uygun kentlerden biridir” şeklinde sona erdirdi.