Kamu, özel sektör, üniversite, STK temsilcileri ve meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen ”Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin Yetki ve Görevleri ile Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay 16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Mesleğimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını hayata geçirmek için önemli bir adım olarak gördüğümüz bu çalıştayı düzenleyen, Orman Mühendisleri Odası yönetimi başta olmak üzere emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.


OREMDER Çalıştayda Yerini Aldı

46 yıllık bir bölümü, binlerce orman endüstri mühendisini ve 440 üyemizi temsilen derneğimizde çalıştayda yerini aldı.

Oremder Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ACAR açılış konuşmasında tespit ettikleri mesleki sorunlar ve çözüm önerilerini 4 madde de özetledi.

  • Üniversitelerde ki eğitimin yetersizliği, fakültelerin mezun ve özel sektörle kopukluğu,
  • Mesleğin popülaritesi ve bilinirliği
  • Özel sektör ve kamuda iş olanaklarının kısıtlı olması
  • Mesleki dayanışmanın yetersizliği

Başkanın konuşmasının tam metni için tıklayınız.


Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz

“Yönetim olarak tüm meslek disiplinlerine aynı mesafedeyiz. tüm meslektaşlarımızın özel sektör, kamu ve diğer alanlarda daima yanındayız. İstihdam en öncelikli konumuz.”


Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür

“Teşkilat olarak tüm meslektaşlarımız için istihdam olanaklarını arttırıcı adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.”


Meslektaşımız Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir çalıştayın açılışında eğitim başta olmak üzere mesleğimizin temel sorunları ve önerilerini dile getiren bir konuşma yaptı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu çalıştay açılışında konuşmasını gerçekleştirdi.


Ağaç işleri endüstri mühendislerinin ve orman endüstri mühendislerinin ayrı salonlarda gerçekleştirdiği alt çalışma grupları Türkiye’nin dört bir yanında meslektaşımızı buluşturdu. Herkesin kendi görüş ve yorumlarını özgürce dile getirdiği toplantı sonucunda mesleğin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Divan kurulunun kısa süre sonra sonuçlarını açıklayacağı raporlar paylaşılacaktır. Çalıştay sonuçlarının hayırlı olmasını ve biran önce hayata geçirilmesini temenni ederiz…