İstanbul Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte mesleğimizin kamudaki durumu konuşuldu. Genel anlamda mesleğin sorunları incelendi ve çözüm yolları arandı. Kamu istihdamı konusunda Oremder’in çalışmalarından bahsedildi ve bundan sonra yapılabilecekler tartışıldı.

 

Öncelikli istihdam alanının kamu olmadığının farkında olan meslektaşlarımız özel sektörle ilgili yapılabilecek tavsiyelerde de bulundular. Toplantı sonrası oluşturulan rapor Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderildi.