MÜDEK NEDİR?

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), 2002 yılından bu yana Türkiye’deki Mühendislik Fakültelerinde sürdürülen eğitim-öğretim çalışmalarının kalite standartlarını değerlendiren ve bu kapsamda bölümlere uluslararası geçerliliği olan EUR-ACE etiketi verme yetkisine sahip bir akreditasyon ajansıdır. MÜDEK, European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) Avrupa’da akreditasyon verme hakkına sahip 10 ajanstan biridir. MÜDEK, akreditasyon süreçlerini takip ettiği fakültelere ziyaretler gerçekleştirerek belirlenmiş bir çok kriter çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler sonunda bölümleri belli süreler için akredite etmektedir.


İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı akreditasyon süreci 23 Ocak 2013 tarihinde MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvuru ile başlamıştır. 29 Temmuz 2013’te sunulan Öz Değerlendirme Raporunun kabul görmesiyle devam eden süreç, MÜDEK Takımının 09-11 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile başarıyla tamamlanmıştır.

Bu süreci takiben, MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlanmıştır. Buna göre; Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olan MÜDEK, 15 Haziran 2012 tarihinde ise IEA-Washington Accord’a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.

Bu akreditasyon süreci ile birlikte İ.Ü. Orman Endüstri Mühendisliği, Türkiye’de eğitim–öğretim faaliyetini sürdüren eşdeğer programlar arasında ilk kez akreditasyon verilen programlar olmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Mühendislik programları arasında da ilk akredite edilen program olma özelliğini taşımaktadır.


Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Programı 01.05.2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile akredite edilmiştir.

Bu sayede, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün uygulamakta olduğu öğretim programının uluslar arası kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu, MÜDEK tarafından tescil edilmiştir.